Λογοθεραπεία και Πρώιμη Παρέμβαση
proimi paremvash

Λογοθεραπεία και Πρώιμη Παρέμβαση

Τι είναι η πρώιμη παρέμβαση; Η Πρώιμη Παρέμβαση περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την έγκαιρη στήριξη παιδιών που έχουν δυσκολίες λόγου. Ακόμη μπορεί να αφορά την πρόληψη των δυσκολιών λόγου ή την αντιμετώπισή τους προτού αυτές οι δυσκολίες επιδεινωθούν. Ο λογοθεραπευτής παρέχει θεραπευτικές τεχνικές ενσωματώνοντας παιχνίδια στη θεραπευτική διαδικασία, με στόχο να ανταποκρίνονται καλύτερα τα παιδιά και η λογοθεραπεία να αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα για αυτά. Από ποια ηλικία μπορεί να…

44 Σχόλια
Close Menu